• Home
  • >
  • Dịch vụ chia sẻ điểm thưởng

Dịch vụ chia sẻ điểm thưởng

Thị trường cần gì?

Theo quan điểm khách hàng

Theo quan điểm khách hàng

Theo quan điểm doanh nghiệp

Theo quan điểm doanh nghiệp

VPoint là gì?

Thẻ tích điểm đa năng- “Vpoint”

Thẻ tích điểm đa năng- “Vpoint”
https://v-point.vn/

Vpoint – khả năng cung ứng và hệ sinh thái

Vpoint khả năng cung ứng và hệ sinh thái

Tổng quan về hệ thống Vpoint

Tổng quan về hệ thống Vpoint

Thu hút khách hàng mới

Trên cơ sở dữ liệu khách hàng

Trên cơ sở dữ liệu khách hàng

Dựa trên hiệu ứng tự nhiên

Dựa trên hiệu ứng tự nhiên

Tích lũy điểm

Tích lũy điểm ở mọi nơi

  • Khách hàng có thể tích lũy nhiều điểm thưởng từ tất các đơn vị trong cộng đồng Vpoint
  • Lấy điểm thưởng từ Vinaphone (bao gồm Vpoint & Vinaphone Plus) khi sử dụng số điện thoại di động của Vinaphone
  • Tận dụng lợi thế của tất cả chiến dịch thưởng, điểm cộng dồn & sử dụng điểm thưởng như tiền mặt
Tích lũy điểm ở mọi nơi

Sử dụng điểm thưởng một cách hiệu quả & thuận tiện

  • Chỉ cần một thẻ Vpoint để tích lũy điểm thưởng từ tất cả các cửa hàng trong cộng đồng Vpoint
  • Sử dụng điểm thưởng một cách hiệu quả dựa trên nhu cầu mua sắm thực tế
  • Trao đổi điểm thưởng giữa các thành viên trong cộng đồng Vpoint
  • Điểm lưu vào 1 thẻ, nên sẽ tích lũy điểm thưởng từ tất cả các chiến dịch khuyến mại
Sử dụng điểm thưởng một cách hiệu quả & thuận tiện

Discuss Contact
84-24-3556-3737     sales@nissho-vn.com