Thiết kế biểu mẫu một cách trực quan

Tại màn hình thiết kế biểu mẫu, bạn có thể nhập vào ảnh biểu mẫu, việc này hỗ trợ bạn trong việc thiết kếmột cách trực quan hơn. Bạn cũng có thể thiết lập từng trường thông tin cần nhập một cách chi tiết.

Thiết kế biểu mẫu >>

Trang bị với chỉ thị Macro, VisualBasic

Với việc sử dụng chỉ thị Macro, Visual Basic, chương trình cung cấp chức năng kiểm tra, chỉnh sửa và tìm kiếm cơ sở dữ liệu một cách tự động dựa trên thông tin đầu vào. Nếu bạn có đã có kinh nghiệm xử lý với Visual Basic, bạn có thể thiết lập được chỉ thị Macro một cách dễ dàng.

Chỉ thị Macro >>

Thiết kế quy trình nhập liệu

Bạn có thể thiết kế quá trình nhập liệu bằng cách sử dụng chức năng thiết kế quy trình (Workflow designer). Chương trình vô cùng linh hoạt, cho phép xây dựng quy trình nghiệp vụ một cách hiệu quả.

Thiết kế quy trình >>

Thiết lập quyền

Bạn có thể thiết lập quyền sử dụng các chức năng cho các quy trình và người dùng. Chức năng thiết lập quyền giúp công việc của bạn trở nên đơn giản.

Thiết lập quyền >>

Nhập nội dung số

Nhập dữ liệu dạng ảnh

Nếu bạn sử dụng phần mềm scan như “Scad All Pro, PFU” và “Quick Scan Pro, EMC”, bạn có thể gửi dữ liệu ảnh scan Trực tiếp tới e-Entry Express+. Nếu bạn sử dụng các phần scan khác, bạn có thể gửi dữ liệu ảnh scan tới e-Entry Express+ thông qua thư mục tạm thời.

Nhập liệu

Nhập liệu một cách trực quan

Bạn có thể nhập liệu một cách hiệu quả nhờ vào các chỉ dẫn trên màn hình. Hơn nữa e-Entry express+ cung cấp chức năng nhập kép và so sánh, đây là chức năng giúp bạn đối chiếu dữ liệu nhập của các nhân viên trên cùng một thông tin. Sau khi so sánh dữ liệu, nếu phát hiện sự khác biệt, bạn có thể dễ dàng xác nhận và chỉnh sửa dữ liệu một cách hiệu quả.

Nhập liệu >>

Đối chiếu >>

Quản trị

Giám sát hiệu năng công việc

Bạn có thể giám sát năng công việc cho từng nhiệm vụ (task).

Ngoài hiệu năng công việc, bạn có thể kiểm soát được chất lượng công việc của các nhân viên.

Bảng công việc (DashBoard) >>

Giám sát hiệu năng công việc >>

Theo dõi lịch sử truy cập

Bạn có thể theo dõi thông tin truy cập vào hệ thống e-Entry Express+ chẳng hạn như: ai truy cập, vào thời gian nào, và đã thực hiện những thao tác gì.

Theo dõi lịch sử truy cập >>

Chức năng tùy chọn

OCR (nhận dạng ký tự quang học)

Nếu bạn phải xử lý nhiều loại tài liệu trong e-Entry Express, bạn có thể chọn hình thức nhập dữ liệu tự động với mã vạch (Barcode) và OCR.

Tất nhiên bạn có thể chọn hình thức nhập dữ liệu một cách thủ công.

Nhập dữ liệu ảnh >>