Nissho Electronics Việt Nam cung cấp các giải pháp phần mềm cho thị trường Việt Nam tận dụng những kiến thức, kinh nghiệm Nissho Electronic có được tại thị trường Nhật Bản, cũng như kinh nghiệm và tài nguyên Nissho Electronic Việt Nam thu được trong kinh doanh phát triển Offshore.
Để cải tiến quy trình nghiệp vụ cho khách hàng của chúng tôi, Nissho cung cấp rất nhiều giải pháp phần mềm dựa trên kinh nghiệm từ Nhật Bản.

Kinh nghiệm với các dự án ngành tài chính

Nissho Electronics có nhiều kinh nghiệm triển khai các giải pháp phần mềm trong ngành công nghiệp tài chính như ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán, nhà cung cấp thẻ tín dụng tại Nhật Bản.

Kiến thức về cải tiến quy trình nghiệp vụ

Mặc dù Nissho Electronics tập trung vào việc cải tiến quy trình nghiệp vụ, chúng tôi cũng có những kiến thức hữu ích để cải tiến các quy trình nghiệp vụ khác nhau bao gồm nhập xuất dữ liệu.

Nissho Electronics Việt Nam cung cấp các bí quyết cải tiến quy trình nghiệp vụ dựa trên kinh nghiệm ở Nhật Bản cho thị trường doanh nghiệp tại Việt Nam.

Khả năng hỗ trợ tổng thể tại Việt Nam

Nissho Electronics Việt Nam không chỉ cung cấp giải pháp phần mềm mà còn hỗ trợ khách hàng triển khai và bảo trì liên tục. Các kỹ sư tại Nissho Electronics Việt Nam sẽ hỗ trợ bạn triển khai, đào tạo, bảo trì hệ thống.
Bạn có thể đặt niềm tin ở các giải pháp, dịch vụ của chúng tôi.

"e-Entry Express+" là "Ứng dụng nhập liệu ảnh" trong dòng giải pháp phần mềm của chúng tôi. "e-Entry Express+" giúp nhập liệu dễ dàng và sắp xếp hợp lý quá trình nhập dữ liệu bằng cách sử dụng chức năng hữu ích như nhập kép, so sánh các lần nhập, quy trình (Workflow) và chức năng tùy chọn như OCR ... Dữ liệu đầu vào mà bạn tạo ra bằng "e-Entry Epress +" được đưa sang các hệ thống sau đây: hệ thống doanh nghiệp lớn và chăm sóc khách hàng (CRM), hệ thống ngân hàng. "e-Entry Express+" cho phép các quá trình tiền xử lý, quá trình "Nhập liệu" trong quá trình kinh doanh của bạn để cải thiện thông lượng và độ chính xác.

Tại Nhật Bản, Nissho Electronics cung cấp giải pháp này cho ngành công nghiệp tài chính như ngân hàng, nhà cung cấp thẻ tín dụng, công ty bảo hiểm, nhà bán lẻ, nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ BPO để hợp lý hóa "quá trình nhập liệu" mà bạn phải xử lý nhiều tài liệu như ứng dụng mà Nissho Electronics đã phát triển "Data Entry Business" trong hơn 40 năm và đã có cung cấp "e-Entry Express+" cho hơn hơn 40 doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản.

Tính dễ sử dụng
 • Dễ dàng nhập liệu
 • Dễ dàng cấu hình biểu mẫu nhập
Tính chính xác
 • Sử dụng phương pháp nhập kép
 • Cung cấp chức năng kiểm tra tương quan
Bảo mật
 • Bảo vệ thông tin quan trọng
 • Theo dõi lịch sử truy cập
Quản trị
 • Giám sát hoạt động kinh doanh
 • Hỗ trợ quản lý thống kê

*Hãy nhấn vào các chức năng bên trên để xem chi tiết.

Nhập nội dung số

 • Nhập dữ liệu ảnh

Nhập liệu

 • Chọn biểu mẫu nhập liệu
 • Chọn task nhập liệu
 • Chọn task nhập liệu (hàng loạt)
 • Nhập liệu (nhập kép)
 • So sánh dữ liệu nhập

Quản trị

 • Theo dõi hiệu năng công việc
 • Thiết lập độ ưu tiên
 • Chỉnh sửa dữ liệu nhập
 • Theo dõi lịch sử truy cập
 • Thống kê
 • Chức năng nhóm
 • Thiết lập ghi vết tự động

Chức năng tùy chọn

 • OCR (Nhận dạng ký tự quang học)